Javaans en Balinees Schrift

Indonesisch, Javaans en Balinees zijn drie verschillende talen.
Alle drie de talen schrijft men tegenwoordig gewoon in het Latijnse alfabet 'a-b-c', maar vroeger gebruikten de mensen in Java het "hanacaraka" en in Bali het "carakan" om de taal te schrijven.
Beide schriften zijn eigenlijk niet echt bedoeld om Westerse talen of namen te schrijven.
"hanacaraka" kunnen we gebruiken om de Indonesische of Javaanse taal te schrijven.
"carakan" gebruiken we om zowel de Indonesische als Balinese taal te schrijven.
Ik spreek Indonesisch en Javaans, maar geen Balinees (de spreektaal). Ik kan het "carakan" (het schrift) wel schrijven vanuit de Indonesische taal, dit omdat het qua principes en regels op "hanacaraka" lijkt.
Er zijn wat beperkingen in de schriften waar we rekening mee moeten houden:
- Westerse teksten zullen eerst vertaald moeten worden voordat ze in het oude schrift geschreven kunnen worden (zie ook paragraaf boven).
- Beide schriften schrijf je op basis van de klanken. Bijv de naam "hylan" zullen we als "hilan" opschrijven en de naam "luan" schrijven we op als "luwan".
- Drie medeklinkers achter elkaar is niet mogelijk. Bijv de naam "rhysa" zullen we als "risa" moeten opschrijven. Er zijn echter uitzonderingen, bijv als de letter ‘r’ de eerste of de laatste is van de drie medeklinkers in het midden van een woord. Informeer naar de mogelijkheden.
- “hanacaraka” kent geen letters ‘q, x’, “carakan” kent geen letters ‘q, f, v, x, z’.
- Er zijn drie soorten letters ‘e’, vergelijkbaar met de e-klank in de Nederlandse woorden ‘de’, ‘het’ en ‘mening’. Als er een letter ‘e’ in de te schrijven naam is moet de klank eerst vastgesteld worden.
- Hoofdletters worden alleen gebruikt voor Goddelijke of hele belangrijke namen.
Het starttarief is 6 euro. Het 2e tot 5e woord kost 4 euro/woord en vanaf het 6e woord 3 euro/woord (alles is incl. de eventuele vertaling en BTW).
Het resultaat zal als de bijlage van de e-mail gestuurd worden, in .jpg formaat.
Vraag en overleg eerst bij vragen of twijfel, ik zal proberen om mee te denken en de beste vertaling/schrift voor u te maken.