Momentum, bergerak, terdiam...
Observasi, aksi, komposisi...
Suasana, sudut, bidang, ruang...
Bermain bentuk dan rasa, yang tiada tapi ada...
Mencuri hatiku...
Street photography!

Belum cukup?